Mihaela Băbuşanu

Mihaela  Băbuşanu
"De unde sunt eu?sunt din copilăria mea ca dintr-o țară!"

vineri, 26 ianuarie 2018

“Instant story” -LANSAREA

    Marţi, 23 ianuarie 2018, de la ora 12.00, la SIF Moldova a avut loc lansarea volumului „Instant story”, semnat de Mihai Buznea.
Dincolo de a fi o lansare de carte, a fost o întâlnire de suflet la care au participat scriitori, membri ai USR, Filiala Bacău, cât şi gazetari, membri ai Uniunii Ziariştilor Profesionişti, Filiala Bacău, recent înfiinţată.   Gazetar cu ani nenumăraţi în paginile ziarelor locale şi centrale, cunoscutul jurnalist şi publicist băcăuan Mihai Buznea şi-a aniversat zilele trecute, mai exact pe 19 ianuarie şi 79 de ani de viaţă şi putem reaminti în acest context că domnia sa a trecut de câţiva ani şi de un prag greu de atins de catre oricare gazetar din România, 50 de ani de presă.  
Debutul s-a petrecut în anul 1956, la ziarul „Flacara Moinestiului” la doar 17 ani cind va publica în gazeta moineşteană un microfoileton, iar la propunerea fratelui său, după terminarea şcolii se va angaja la aceeaşi publicaţie, debutul în presa scrisă înregistrându-se oficial în luna iunie 1957.Activitatea sa va continua la „Steagul Rosu”, „Deşteptarea”, „Ziarul de Bacău”.   De-a lungul anilor, a ocupat pe rând, funcţiile de corector, redactor, redactor-şef, director de publicaţii, corespondent teritorial la Televiziunea Română. De asemeni a fost (şi încă este), colaborator la numeroase publicaţii, printre care revistele de cultură locale „Ateneu” sau “Plumb”. 
  Tot Mihai Buznea, este fondator, împreună cu un grup de iniţiativă, al cotidianului „Deşteptarea”, pe 22 decembrie 1989, al cărui prim redactor-şef a fost. Pentru o perioadă, a fost şi profesor de jurnalism, având publicate până în prezent mai multe volume: „Anton Ciobanu-vocatie si credinţă”, „Mic tratat despre berbeci” „Efectele perverse”, „Regalul cu litere”, „Bolnav de undiţă” (povestiri şi întâmplări pescăreşti), „Coctail cu praf de puşcă” (povestiri vânătoreşti)- ambele ilustrate de caricaturistul Constantin Ciosu, „Întâlnire cu Tamina” (povestiri despre întâmplări neobişnuite) şi cartea recent lansată, “Instant story”.   Cartea lansată marţi este structurată pe două capitole, „Miere şi fiere”, „Viaţa ca o tragicomedie”, cele 24 de povestiri putând fi încadrate între gazetărie şi literatură, între schiţă şi poveste, inspirate din realitatea imediată şi transpuse cu ironie fină şi umor în paginile de faţă.     Cartea a văzut lumina tiparului la Editura „Ateneul Scriitorilor”, (director Ion Prăjişteanu) şi a fost prezentată publicului de jurnaliştii Cornel Cepariu şi Eugen Verman şi de criticul Marius Manta.Cornel Cepariu, preşedintele ales al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Filiala Bacău, l-a numit pe autor „făcător de gazete” şi „făcător de ziarişti”.
 Gazetar cu state vechi, autorul ne încredinţează fast enough câteva texte undeva la graniţa dintre moment – schiță – poveste. Aflate între un comic sănătos și satiră virulentă, «împricinații» lui Mihai Buznea au câte ceva din Miticii lui Caragiale. “ (a spus la rându-i criticul Marius Manta care a avut dealtfel o prezentare aplicată, foarte frumos întocmită şi redată publicului).
Jurnalistul Eugen Verman a avut evident doar aprecieri la adresa colegului şi prietenului de care „mă leagă o prietenie de peste 50 de ani”.
Profesorul Grigore Codrescu, critic literar cunoscut pentru verva şi aplomb-ul prezentărilor şi discursului, a apreciat la rându-i maniera în care Mihai Buznea a surprins momente de viaţă, redându-le atât de bine în acest volum.
Dincolo de a fi ziarist, Mihai Buznea este şi un bun scriitor, un fin observatory al societăţii şi moravurilor sale al cărui talent îl putem identifica fără doar şi poate şi în acest din urmă volum.   Vizibil emoţionat, Mihai Buznea i-a invitat în final pe toţi cei prezenţi la o cupă de şampanie şi o sesiune de autografe.


joi, 25 ianuarie 2018

Croitorul

La un croitor vestit, vine-o inimă rănită
Și cu ochii plini de lacrimi, cere să fie cusută!
Croitorul o priveşte, plin de milă și căldură 
Și incearcă să-i găsească fir şi petec pe măsură!

El o coase şi-o ,,descoase" despre ce s-a întâmplat,
Ştiind că nu-i prima dată, când vine la reparat!
Ea sfioasă-şi pleacă ochii:-- ,,Ştiu, că nu te-am ascultat!
Mai repară-mă o dată şi promit că nu mai fac!"

Scuturându-şi capul, trist, croitorul o întreabă :
,, Scuză-mă, dar nu rezist... Cum de eşti atât de bleagă?
Te-am cusut de-atâtea ori, sfaturi bune, eu ți-am dat,
Însă nu trece prea mult şi iar vii la reparat!

Milă-mi este-acum de tine..ciudă-mi e că nu m-asculți,
S-alegi cu mai multă grijă şi să ştii când să renunți!
Te-arunci cu ,, capu"-nainte, crezând că stau brațe întinse,
Te trânteşti cu toată forța, de zid şi de uşi închise !

Uită-te şi tu la mine, că-s bătrân şi nu mai pot,
Teamă-mi e de ziua-n care, n-am să pot pune la loc
bucățelele pe care le-ai împrăştiat prin lume...!
Ai să pierzi inconştiento, chiar şi sufletul din tine!"

Fiecare-,,mpunsătură" care-i provoca durere,
O primea ca pe-o pedeapsă: resemnată...în tăcere!
Croitorul puse firul, tare, ca dojana grea!
--,,Sper c-această cusătură, să îți fie ultima!"

...................................................

Fiecare inimă cred c-a fost la croitor,
Cu o rană de cuvânt, de iubire sau de dor!
Cred că ați ghicit desigur, croitorul cel sărman,
Vestit, plin de iscusință... este creierul uman!

Dacă inima ar fi de natură ascultătoare,
Poate n-ar mai fi nevoie, creierul, să o repare!
__________________
Liliana Smerea Vacaru

 -

Despre FRUMUSEŢEmiercuri, 24 ianuarie 2018

"Numărând cocorii"

     Semnalăm apariţia unui nou volum colectiv sub egida Romanian Kukai care poartă sugestivul titlu “Numărând cocorii”, apărut ca o încununare a 10 ani neîntrerupţi de concurs Romanian Kukai, la Editura PIM,  având formarul A5 şi 265 de pagini, în ianuarie anul acesta acesta (2018).
Este realizat în întregime de Corneliu Traian Atanasiu, dumnealui fiind coordonator, tehnoredactor şi autor al postfaţei.
 “Numărând cocorii” este un volum colectiv cuprinzînd poemele premiate în săptămînile 469-520 şi câte o fotografie, însoţită de o scurtă notiţă biografică și cîte 24 poeme  ale următorilor autori de haiku:
Corneliu Traian ATANASIU, Mihaela BĂBUŞANU, Ioana BUD, Rodica P. CALOTĂ, Daniela Lăcrămioara CAPOTĂ, Grigore CHITUL, Cezar-Florin CIOBÎCĂ, Mihaela COJOCARU, Vasile CONIOŞI-MESTEŞANU, Ion CUZUIOC, Ana DROBOT, Olga DUŢU, Carmen DUVALMA, Adina ENĂCHESCU, Petru-Ioan GÂRDA, Florin GOLBAN, Vasilica GRIGORAŞ, Marcela IGNĂTESCU, Luminița IGNEA, Petruța IONESCU, Paul-Mircea IORDACHE   , Dan NOREA, Cristina OPREA YOUNG, Mihai PASCARU, Dani S. C. POP, Adrian-Nicolae POPESCU, Virginia POPESCU, Maria Cristina PUŞCAŞU, Julia RALIA, Argentina-Maria STANCIU, Valeria TAMAŞ, Mariana TĂNASE, Violeta URDĂ, Ana URMA
   În ţara noastră se pare că prima antologie de haiku a apărut, la Constanta, coroborată   F estivalului International de Haiku din 19-21 iunie 1992, antologie  coordonată de  binecunoscutul haijin Ion Codrescu. 
În vara lui 2009 semnalam Primul cocor, prima carte apărută după „anul 1 de concurs”, iar în vara lui 2015 Chemarea cocorilor (al şaptelea volum colectiv, cu textele din anul şapte de concurs al „grupului Romanian Haiku”).
Apoi a apărut Dansul cocorilor, volum colectiv rezultat după anul 8 al concursului  şi acum, volumul Numărând cocorii, după 10 ani de concurs.
„Romanian Kukai” este un  blog românesc de poezie de sorginte niponă, alcătuit, spunea Corneliu Traian Atanasiu  Atanasiu, după modelul Shiki Monthly Kukai,  creat „ca un grup de discuţii între cei interesaţi de haiku”, citim în primele rînduri, în februarie 2007. Din acelaşi an s-a demarat un concurs săptămînal de haiku.
   Pentru cei care nu sunt familiarizaţi cu acest gen literar, putem enumera câteva dintre exigenţele elementare scrierii unui haiku:
-versurile care respectă regulile silabismului: 5-7-5;
-prezenţa cezurii ya;
-prezenţa kigo-ului, a anotimpului.(spre exemplu:  privighetoarea, fluturii, florile de cireş,–primăvara; cucul, licuricii, lanul de orez, cântecul păsărilor, schimbarea veşmintelor – vara; luna plină, frunze veştede, stoluri de păsări care migrează, crizantema – toamna; raţe sălbatice, frunze care cad, zăpadă pe pini, râul îngheţat – iarna)
Dintre figurile de stil, singura care şi-a câştigat un drept incontestabil este elipsa, pe când metafora, metonimia, personificarea, comparaţia survin arareori şi ar trebui chiar deloc în realizările majore ale genului. Există şi haiku-uri fără nici un verb, adjectiv sau adverb, rolul cel mai important avându-l substantivul, cu care, de regulă, se termină.
  Cel mai cunoscut haijin este japonezul Matsuo Bashō, cel care a impus haiku-ul clasic prin cartea sa, “Drumul îngust spre îndepărtatul nord”.
 Astăzi, unul dintre mulţii poeţi moderni ai Japoniei este şi mai bine cunoscutul,  Banya Natsuishi. Acesta încercă să îmbine poemele haiku cu imagini vizuale abstracte. Astăzi, poezia haiku este cea mai populară formă din Japonia, dar este foarte cunoscută şi în afara ei. Mulţi scriitori europeni şi americani, dar nu numai, şi-au încercat măiestria în a compune asemenea versuri. Iar românii au preluat, imitat şi apoi asimilat  cu success acest gen literar atraşi fiind de exprimarea succintă dar plină de semnificaţii. Florin Vasiliu fondează în 1990 revista de interferenţe culturale româno-japoneze „Haiku”, una din primele publicaţii de profil din Europa, iar în 1991 pune bazele Societăţii Române de Haiku.
 Calităţile unui bun haiku sunt, după Basho, cel mai cunoscut haijin nipon: “În interiorul unui haiku trebuie să se unească un principiu de stabilitate, de eternitate (vast ca marea şi profund ca liniştea) şi prezenţa unui eveniment, a unui accident subit şi limitat în timp, adesea un fapt banal. Versul nu trebuie să scânteieze de o strălucire prea vie; trebuie acoperit acest aspect natural, discret, de către sabi, o tentă asemănătoare patinei anilor.
    Însă, pentru a ajunge să înţelegem cât mai bine haiku-ul, ar trebui să înţelegem câte ceva despre lumea japoneză, din istoria societăţii, culturii şi etosului acestui popor, din evoluţia sa, din influenţele pe care le-a suferit sub aspect material şi spiritual.
   Conclizionând, putem spune ca haiku-urile,  desi pare uşor de scris şi la îndemâna oricui,  lucrurile nu stau deloc aşa.Şi nici de înţeles nu este foarte uşor. Profunzimea haiku-ului nu este una evidentă, imediată şi pentru a ajunge la ea cititorul trebuie să facă un efort de transpunere, de imaginaţie.


   Pentru conturarea unei păreri vă recomandăm să cumpăraţi şi să citiţi cu atenţie haiku-urile cuprinse în această antologie.vineri, 19 ianuarie 2018

"De când e lumea şi pământul, există o categorie sufletească de oameni puşi pe capătuială, pentru care banul e mai presus de orice, e singura valoare în care cred şi căreia i se închină, pentru că banul e cel mai bun prieten, cel mai bun protector, el n-are miros şi deschide toate uşile. Şi cum omul, spre deosebire de animale, mănâncă mai mult decât pentru a-şi astâmpăra foamea, bea mai mult decât pentru a-şi astâmpăra setea, face amor nu numai pentru a-şi reproduce specia, ucide cu premeditare, fără să-şi mănânce prada, acumulează mai mult decât ar avea nevoie chiar pentru un trai îmbelşugat, e rapace, pentru că acumularea îi dă senzaţia de siguranţă şi de superioritate asupra altuia. Asta dovedeşte cât de puţin evoluează mentalitatea oamenilor".
(Ileana Vulpescu-Arta conversaţiei)

joi, 18 ianuarie 2018

Almanahul Uniunii Ziariştilor Profesionişti Filiala Bacău, nr 1

În peisajul publicaţiilor băcăuane sunt şi câteva meritorii reviste de cultură ce se străduiesc să consemneze, spre informaţia publicului, fapte şi oameni de cultură ai locului şi nu numai.
Cum nu putem spune niciodată că se face prea mult pentru cultură, că sunt suficiente publicaţii care să satisfacă toate gusturile, considerăm că apariţia Almanahului Filialei Bacău a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (asociaţie profesională de creaţie publicistică şi jurnalistică a ziariştilor din România şi din comunităţile româneşti de peste hotare, continuatoare a organizaţiei omonime înfiinţată în 1919), va fi bine primit şi îşi va găsi colaboratorii, cititorii şi locul său în peisajul cultural şi social băcăuan.
Aportul unor valoroşi oameni de presă, membri ai filialei, care au pus umărul la apariţia acestui prim număr este încurajator şi, sperăm, convingător pentru cei care vor dori să ni se alăture pe viitor.Se doreşte ca acest ALMANAH să fie perceput ca un factor de polarizare a potenţialului creator al oamenilor de presă, al celor dedicaţi culturii şi, nu în ultimul rând, susţinători financiari de drept ai actului cultural şi libertăţii presei.
Adresându-ne unui public cât mai larg, ne dorim să oglindim şi să popularizăm în paginile almanahului deopotrivă valorile culturale locale, naţionale şi internaţionale, aducând în prim plan evenimente, fapte, cât şi consemnarea creaţiei culturale contemporane cu bunele şi relele sale.
Ne exprimăm speranţa că ALMANAHUL UZPR Filiala Bacău, va fi perceput şi apreciat pozitiv de publicul băcăuan şi nu numai.
În acest sens, redăm şi spicuim şi noi din cuprinsul publicaţiei.
Colaboratorii împreună cu colectivul redacţional vă urează la mulţi ani
Membrii UZPR Filiala Bacău, prezentarea membrilor actuali ai Filialei
Umor de sezon
O incursiune prin Bacăul bunicilor şi câteva imagini semnate Ioan Bîşcă
Regăsim articole semnate de binecunoscuţii : Cornel Cepariu, Silvia Pătrăşcanu, Lili Adochiţei, Roxana Neagu-Cerghici, Ovidiu Pauliuc, Dana Munteanu, Florin Crăciun, Mihai Buznea, Marius Manta, Ştefan Radu, Leonard Popa
O rubrică cu aniversări culturale ale anului 2018
Poeme semnate Mihaela Băbuşanu şi Yiannoula Adoni din Cipru
Trei schiţe de Eugen Verman
Proză scurtă semnată Mihai Buznea
Proza scurtă purtând semnăturile lui Dan Baltă şi Dan Sion aici într-o cu totul altă ipostază decât aceea cu care eram obisnuiţi, de cronicar sportiv.
Apoi avem o retrospectiva a anului sportiv 2017
Lucruri neobişnuite pe care nu le ştiai despre tine
Evident că nu putea lipsi nici rubrica „Ce prevăd astrele pentru 2018”; până la urmă
Şi se încheie cu un articol semnat de Ştefan Radu „...În loc de Aho, Aho...! Centenarul discordiei”.
Considerăm că este important să îi amintim aici şi pe cei care alcătuiesc în acest moment, Filiala Bacău a Uniunii Ziariştilor Profesionişti: Liliana ADOCHIŢEI, Gheorghe BALTĂ, Mihaela BĂBUŞANU, Ioan BÎŞCĂ, Mihai BUZNEA, Cornel CEPARIU, Roxana CERGHICI (Neagu), Aurelian CHISCOP, Florin CRĂCIUN, Marius CURUCLI, Ioan DĂNILĂ, Petre DONE, Ioan ENACHE, Adrian GHEORGHIU, Marius MANTA, Daniela McALLISTER(Munteanu), Victor Eugen MIHAI, Ştefan OLTEANU, Silvia PĂTRĂŞCANU, Ovidiu PAULIUC, Răzvan PESA-MOZA, Corneliu PINTER, Dana POPA, Leonard POPA, Ştefan RADU, Dan SION, Elena ŢINTARU, Eugen VERMAN.
Almanahul UNIUNII ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI, Filiala Bacău, nr. 1, a aparut sub egida Uniuniii Ziariştilor Profesionişti din România, Filiala Bacău la Editura Smart Academic, ianuarie 2018, director Răzvan Pesa-Moza
Redactor şef: Leonard Popa
Tehnoredactare: Adrian Amalanci
Caricaturile aparţin lui: Victor Eugen Mihai (VEM)
Fotografii coperţi: Ioan Bîşcă

(Semnalăm apariţia primului număr al Almanahului Uniunii Ziariştilor Profesionişti Filiala Bacău-Mihaela Băbuşanu)  

luni, 15 ianuarie 2018

Dragoste la prima vedere

     Există ceva în privirea ta şăgalnică
Care-mi fixează ochii de culoare incertă
Şi care scrutează depărtările polare,
Puterea lor mă ţintuieşte locului;
Sloiuri de gheaţă plutesc în derivă,
Vodka rusească „de încălzire”
Pare apă de ploaie
Iar coarda sensibilă, prea întinsă,

Cedează din prima.

Indeed...


sâmbătă, 13 ianuarie 2018

Despre despărţire şi despărţiţi

"Oamenii despărţiţi n-au prezent, nici viitor comun. Ei au numai un biet trecut din care, dacă-l pigulesc, şi-l vântură, în loc să-l lase să-şi doarmă somnul, fac un venin din prezent. Şi de venin nu duce nimeni lipsă"...(Ileana Vulpescu-Arta conversaţiei)


vineri, 12 ianuarie 2018

About strong essence

Small celebrities under 1,60 m besides me 
În mod clar diversitatea, variaţia formelor şi culorilor face lumea mai fascinantă, mai frumoasă.Important este să ne simţim bine în pielea noastra, fie că suntem blonde, fie că suntem brunete, fie că avem 1.54 m, fie că avem în jur de 1.80m înălţime! Pentru cele nesigure, uite mai jos o listă a câtorva mignone celebre care vă va ajuta să vă schimbaţi percepţia şi să aveti o atitudine pozitivă şi corectă.Din câte îmi amintesc, Evei nu i s-a impus o anumită înălţime
Mila Kunis- (unele publicaţii scriu că are 1,57m, altele 1,58 altele 1,60 dar oricum vedetele declară că au mai mult cu 3-4 cm decât "realul" , cert este că face parte din aceiaşi categorie şi ca a fost declarată de revista Esquire drept cea mai sexy femeie din lume)
Mariah Carey- 1,58 m
Kylie Minogue - 1,54 m
Shakira - 1,56 m
Salma Hayek 1,57 m
Toni Braxton 1,57 m
Gloria Estefan 1,57 m
Reese Whiterspoon - 1,54 m
Hilary Duff - 1,54 m
Christina Aguilera - 1,57 m
Jessica Simpson - 1,57 m
Kim Kardashian - 1,57 m
Nicole Richie - 1,54 m
Eva Longoria - 1,57 m
Vanessa Hudgens - 1,54 m
Cantareata si actrita Lea Michele - 1,54 m
Elizabeth Tylor- 1,57m
Jennifer Love Hewitt-1,58 m
Avril Lavigne-1,57 m
Fergie-1,58 m
Lady Gaga - 1,54 m
Şi EU, cu 1,55!!!!! Cert este că îmi place tare mult “compania” …
Deh, esenţele tari se ţin în sticluţe mici; există cineva care nu ştia asta? 

luni, 8 ianuarie 2018

Veşti bune de la Urania

  Horoscop Urania - analiza a contextului astral pentru saptamana 6-12 Ianuarie 2018

Peşti
Horoscop Urania Pesti pentru saptamana 6-12 Ianuarie 2018
Intre 6 şi 7 ianuarie, la prânz, abordare corectă şi principială a chestiunilor ce ţin de o colaborare sau de un contract. între 7 ianuarie, după ora 14:15, şi 9 ianuarie seara, posibilitatea de a identifica soluţii, de a reechilibrare balanţa financiară. între 9 ianuarie, după ora 22:06, şi 12 ianuarie dimineaţa, moment al maximei sensibilităţi, al intuiţiilor şi imaginaţiei creatoare, al inspiraţiei, al hipersenzorialităţii, al stărilor telepatice. Zile bune pentru lecturi care le-ar putea revela un univers nou de cunoaştere, care i-ar putea apropia de adevăr, care le-ar oferi satisfacţii estetice, artistice, spirituale, religioase sau culturale deosebite. Răstimp al ruperii de realitate, al detaşării de contingent, al dedicării unor preocupări superioare. Pe 11 ianuarie, Mercur va intra în zodia Capricornului, ceea ce le va permite să vadă mai bine (sau să descopere) natura reală a unor reiaţii de prietenie, cât şi valoarea sau lipsurile unor cunoscuţi. Fireşte, aceste lămuriri interioare le vor permite să ia deciziile cele mai adecvate în cunoştinţă de cauză. Din 12 ianuarie, după ora 9:05, Luna va tranzita casa a X-a a ridicării în rang social prin valorificarea superioară a meseriei şi a calităţilor personale, ceea ce le va permite celor care desfăşoară activităţi publice să se bucure de simpatie, preţuire, notorietate, “presă bună”, apreciere, aplauze. Nota generală a săptămânii va fi dată de relaţia bună a celor patru planete plasate în semne de Apă (Peşti/Scorpion), care le oferă cadrul astral favorabil salturilor personale în plan mental, psihic sau în cel al cunoaşterii de sine, condiţii necesare pentru evoluţia ulterioară. Impulsurile şi dinamica impusă de planeta Marte vor constitui un cadru de referinţă pentru următorii doi ani şi el va reprezenta, în următoarele două săptămâni, un imbold real, pentru ca Peştii să dea curs iniţiativelor personale care stau şi aşteaptă de mult timp să prindă viaţă.


sâmbătă, 6 ianuarie 2018

Psalmul 90

1. Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui.
2. Va zice Domnului: "Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul".
3. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător.
4. Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui.
5. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,
6. De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază.
7. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.
8. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea.
9. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie.
10. Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău.
11. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale.
12. Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău.
13. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur.
14. "Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu.
15. Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi.
16. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea".
Va recomandam si alte repere ortodoxe online
Slava lui Dumnezeu!


joi, 4 ianuarie 2018

+ Conf univ. dr. MIHAI LAZĂR 8 aprilie 1946-4 ianuarie 2018


+ Din păcate, începutul de an debutează cu o veste tristă.


Astăzi dimineaţă a trecut la cele veşnice conf.univ.dr. Mihai Lazăr, de la Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava, îndrumătorul meu de licenţă.

Profesorul Mihai Lazăr, fost decan al Facultăţii de Istorie şi Geografie din cadrul Universităţii ”Ştefan cel Mare” Suceava, şeful catedrei de istorie etc suferea de o boală cronică din cauza căreia avea nevoie de transfuzii de sânge de cel puţin două ori în fiecare lună.
S-a născut în Vânători Neamț, la data de 8 aprilie 1946. A urmat studiile liceale la Școala Medie ”Ștefan cel Mare” din Tg.Neamț, iar pe cele de licență și doctorat la Facultatea de Istorie-Filozofie a Universității ”Al.I.Cuza” din Iași. A absolvit facultatea ca șef de promoție pe țară. A profesat în învățământ încă de la absolvirea studiilor (și până mai ieri...) și a lăsat în urmă generații de studenți și profesori. Și-a dedicat munca cercetării științifice din domeniul medievisticii, publicând astfel lucrarea fundamentală în domeniul medievisticii românești ”Realități fiscale din Țara Moldovei”.
Pentru cei interesaţi să îi fie alături pe ultimul drum, vă pot spune că este depus la cimitirul "PACEA" şi că DUMINICĂ la ora 14 va avea loc slujba de înmormântare.

8 aprilie 1946-4  ianuarie 2018

Rămas bun, domnule profesor!
marți, 2 ianuarie 2018

Cântec de primăvară şi....semnificaţii

Vii să-mi baţi iar în fereastră,
Tânăr soare auriu,
Şi zăpada de pe coastă
Fuge ca argintul viu.
Saltă gureşe şuvoaie.
Spumegate şi zglobii.
Cântă cinteze-n zăvoaie
Şi-n văzduhuri ciocârlii!
Ca zăpada care piere
După veacul iernii greu,
Piei şi tu de-acum, durere,
Iarna sufletului meu!
Albe la fereastră, două
Crengi de măr mi-au înflorit:
Vino, primăvară nouă,
Vreau să uit c-am suferit...

(Cântec de primăvară-Ştefan Octavian Iosif)

luni, 1 ianuarie 2018

Şi la Băbuşa şi Băceşti există Moş Crăciun

Şi noi am dăruit  de Crăciun!
   În Băbuşa la fel ca în multe alte locuri din Moldova şi de peste tot din ţară, lipsiti de utilităţile esenţiale unui trai demn de acest secol, sunt multe familii care nu au avut şi nici nu vor avea sansa de a-şi creşte copiii in conditii civilizate, chiar dacă unii au muncit de când se ştiu şi nu au jinduit la pomana socială a statului. Au muncit pentru că aşa au fost educaţi, dar şi aşa, nevoile îi copleşesc. Sunt mulţi copiii deosebiţi care nu au nici o vină că s-au născut în familii sărace.
Pentru ei am intiat acum câţiva ani aceste mini şi modeste campanii de suflet si sunt fericită că am ajuns anul acesta la Campania cu  nr 5.
   Începând cu anul 2012, în 5 ediţii şi sub diferite forme am încercat să ajut pe cont propriu,  cu ajutorul unor oameni deosebiţi, anonimi sau nu. Anul acesta s-a oferit să ajute o altă fiică a satului plecată în cele străinătăţuri , căreia îi mulţumesc în numele meu şi al copilaşilor care vor zâmbi strângând în braţe jucărioarele trimise.
Jucăriile ( în cea mai mare parte lego-uri), au ajuns chiar în prima zi de Crăciun la Grădiniţa din Băbuşa. De asemeni, am reuşit să mai adaug încă câteva volume în biblioteca Centrului Medico-Social Băceşti, către care am reuşit să direcţionez până acum, în anii precedenţi,  câteva mii de volume.
   Dealtfel, biblioteca centrului  este una cât se poate de bine conturată/dotată şi datorită colaborării excelente cu domnul director  al aşezământului, Ion Briscaru.

   Eu, noi, atât am putut face în anii aceştia!
Mi-aş dori să  să existe şi alţi oameni de bine care să facă măcar atât sau poate chiar mult mai mult de atât pentru Băbuşa, copii sau bătrânii de acolo.Sau pentru Băceşti.
   Chiar dacă le ştiti sau nu poveştile însă sunteţi dornici să aduceţi puţină lumină şi bucurie în casele lor, şi  asta nu numai  de Crăciun, vă aşteptăm să ne fiţi alături!