Mihaela Băbuşanu

Mihaela  Băbuşanu
"De unde sunt eu?sunt din copilăria mea ca dintr-o țară!"

joi, 18 ianuarie 2018

Almanahul Uniunii Ziariştilor Profesionişti Filiala Bacău, nr 1

În peisajul publicaţiilor băcăuane sunt şi câteva meritorii reviste de cultură ce se străduiesc să consemneze, spre informaţia publicului, fapte şi oameni de cultură ai locului şi nu numai.
Cum nu putem spune niciodată că se face prea mult pentru cultură, că sunt suficiente publicaţii care să satisfacă toate gusturile, considerăm că apariţia Almanahului Filialei Bacău a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (asociaţie profesională de creaţie publicistică şi jurnalistică a ziariştilor din România şi din comunităţile româneşti de peste hotare, continuatoare a organizaţiei omonime înfiinţată în 1919), va fi bine primit şi îşi va găsi colaboratorii, cititorii şi locul său în peisajul cultural şi social băcăuan.
Aportul unor valoroşi oameni de presă, membri ai filialei, care au pus umărul la apariţia acestui prim număr este încurajator şi, sperăm, convingător pentru cei care vor dori să ni se alăture pe viitor.Se doreşte ca acest ALMANAH să fie perceput ca un factor de polarizare a potenţialului creator al oamenilor de presă, al celor dedicaţi culturii şi, nu în ultimul rând, susţinători financiari de drept ai actului cultural şi libertăţii presei.
Adresându-ne unui public cât mai larg, ne dorim să oglindim şi să popularizăm în paginile almanahului deopotrivă valorile culturale locale, naţionale şi internaţionale, aducând în prim plan evenimente, fapte, cât şi consemnarea creaţiei culturale contemporane cu bunele şi relele sale.
Ne exprimăm speranţa că ALMANAHUL UZPR Filiala Bacău, va fi perceput şi apreciat pozitiv de publicul băcăuan şi nu numai.
În acest sens, redăm şi spicuim şi noi din cuprinsul publicaţiei.
Colaboratorii împreună cu colectivul redacţional vă urează la mulţi ani
Membrii UZPR Filiala Bacău, prezentarea membrilor actuali ai Filialei
Umor de sezon
O incursiune prin Bacăul bunicilor şi câteva imagini semnate Ioan Bîşcă
Regăsim articole semnate de binecunoscuţii : Cornel Cepariu, Silvia Pătrăşcanu, Lili Adochiţei, Roxana Neagu-Cerghici, Ovidiu Pauliuc, Dana Munteanu, Florin Crăciun, Mihai Buznea, Marius Manta, Ştefan Radu, Leonard Popa
O rubrică cu aniversări culturale ale anului 2018
Poeme semnate Mihaela Băbuşanu şi Yiannoula Adoni din Cipru
Trei schiţe de Eugen Verman
Proză scurtă semnată Mihai Buznea
Proza scurtă purtând semnăturile lui Dan Baltă şi Dan Sion aici într-o cu totul altă ipostază decât aceea cu care eram obisnuiţi, de cronicar sportiv.
Apoi avem o retrospectiva a anului sportiv 2017
Lucruri neobişnuite pe care nu le ştiai despre tine
Evident că nu putea lipsi nici rubrica „Ce prevăd astrele pentru 2018”; până la urmă
Şi se încheie cu un articol semnat de Ştefan Radu „...În loc de Aho, Aho...! Centenarul discordiei”.
Considerăm că este important să îi amintim aici şi pe cei care alcătuiesc în acest moment, Filiala Bacău a Uniunii Ziariştilor Profesionişti: Liliana ADOCHIŢEI, Gheorghe BALTĂ, Mihaela BĂBUŞANU, Ioan BÎŞCĂ, Mihai BUZNEA, Cornel CEPARIU, Roxana CERGHICI (Neagu), Aurelian CHISCOP, Florin CRĂCIUN, Marius CURUCLI, Ioan DĂNILĂ, Petre DONE, Ioan ENACHE, Adrian GHEORGHIU, Marius MANTA, Daniela McALLISTER(Munteanu), Victor Eugen MIHAI, Ştefan OLTEANU, Silvia PĂTRĂŞCANU, Ovidiu PAULIUC, Răzvan PESA-MOZA, Corneliu PINTER, Dana POPA, Leonard POPA, Ştefan RADU, Dan SION, Elena ŢINTARU, Eugen VERMAN.
Almanahul UNIUNII ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI, Filiala Bacău, nr. 1, a aparut sub egida Uniuniii Ziariştilor Profesionişti din România, Filiala Bacău la Editura Smart Academic, ianuarie 2018, director Răzvan Pesa-Moza
Redactor şef: Leonard Popa
Tehnoredactare: Adrian Amalanci
Caricaturile aparţin lui: Victor Eugen Mihai (VEM)
Fotografii coperţi: Ioan Bîşcă

(Semnalăm apariţia primului număr al Almanahului Uniunii Ziariştilor Profesionişti Filiala Bacău-Mihaela Băbuşanu)  

Niciun comentariu: