Mihaela Băbuşanu

Mihaela  Băbuşanu
"De unde sunt eu?sunt din copilăria mea ca dintr-o țară!"

duminică, 27 mai 2018

Arhanghelul Mihail

Doamne, Dumnezeule Atotputernice, Împărate cel fără de început, trimite-l, Doamne, pe Arhanghelul Tău, Mihail, spre ajutorul robului Tău (N), să-l scoată din mâna vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi., mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, revarsă mir bun asupra robului lui Dumnezeu, (N).O, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, căpetenia cetelor îngereşti cu şase aripi, voievode al puterilor cereşti, al Heruvimilor, al Serafimilor şi al tuturor îngerilor, fii mie păzitor tare, mare ajutător în toate nevoile, scârbele, mâhnirile; în locuri pustii, la răscruci de drumuri, pe ape şi pe mări – liman lin.Izbăveşte-mă, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, de toate înşelăciunile viclene ale diavolului şi auzi-mă pe mine, păcătosul robul lui Dumnezeu, (N), care mă rog ţie şi chem numele tău cel sfânt. Grăbeşte spre ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea.O, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, pe toţi cei ce-mi stau împotrivă, biruieşte-i cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii Domnului, cu rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, cu ale sfinţilor îngeri şi cu ale Sfinţilor Apostoli, cu ale Sfântului Prooroc Ilie şi cu ale Sfântului Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cu ale Sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos, cu ale Sfinţilor Mari Mucenici Nichita şi Eustaţie, cu ale Preacuvioşilor Părinţi, cu ale Sfinţilor Ierarhi şi Mucenici, şi cu ale tuturor puterilor cereşti.O, mare Arhanghele Mihaile, ajută-mă pe mine, păcătosul robul lui Dumnezeu (N), apără-mă de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de moarte năpraznică, de orice rău, de vrăjmaşul cel înşelător, şi de năpastele aduse de el.Izbăveşte-mă de cel viclean, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


🍀


Primăvara mea a început cu tine🍀vineri, 18 mai 2018

18 Mai-ziua muzeelor

"Hyperconnected museums: New approaches, new publics"

La mulţi ani tuturor conservatorilor, muzeografilor,cercetătorilor, arheologilor, experţilor patrimoniu, restauratorilor, custozilor sală, tuturor specialiştilor cu preocupări în prezervarea, cercetarea şi valorificarea expoziţională!

luni, 7 mai 2018

Bunicii mei


           Bunicii mei
azi doar ecouri închise
în limba unui clopot.

Ei nu mai sunt;
veghează doar asupra mea
din clopotniţa din deal
de lemn de stejar
bântuindu-mi de pilde viaţa.

Ei nu mai sunt,
dar amintirea lor
(fum de lumânare abia stinsă)
dăinuie în inima mea
la loc de cinste.


duminică, 6 mai 2018

People like us... 🍀

This world is getting colder.
Strangers passing by
No one offers you a shoulder.
No one looks you in the eye
BUT
People like us—we don’t
Need that much